Visie

In ‘gestalttherapie’ lees je het Duitse woord ‘Gestalt’, wat zoiets als ‘geheel’ betekent. Hoe ervaar je jezelf als geheel? Vaak zitten we gevangen in overlevingspatronen die ons ooit gediend hebben, we zijn het zo ‘gewoon’. Zoals ‘aardig doen’. Maar niemand is alleen maar ‘aardig’. Ook gevoelens, ideeën, gedachten en verlangens die voor ons niet zo ‘gewoon’ zijn kunnen we leren uiten. Zo leren we te ‘worden wie we zijn’.

Om te worden wie we zijn hebben we onze omgeving (familie, vrienden, werk, …) nodig. Door de ander te ontmoeten of ermee te botsen leren we wat we willen veranderen. We leren creatief om te gaan met onze levensvragen en kijken op een nieuwe manier naar onszelf en onze relaties.

Hoe?

Als gestalttherapeute tracht ik jouw proces van innerlijke groei te activeren. Ik werk in het hier-en-nu en focus op jouw ‘self-awareness’ (gewaarzijn van jezelf), lijfelijk en zintuiglijk.

Alleen in het hier-en-nu kan je:

  • Ruiken wat je ruikt
  • Horen wat je hoort
  • Proeven wat je proeft
  • Voelen wat je voelt
  • Zien wat je ziet
  • Ervaren wat je meemaakt
  • Aan oude gedachten een nieuwe betekenis geven
  • De realiteit en de ander ervaren
  • Het verschil ervaren tussen ‘ik moet’ en ‘ik wil’
  • Het verschil ervaren tussen ‘ik kan niet’ en ‘ik wil niet’

Daarom noemen we gestalttherapie een ‘ervaringsgerichte’ therapie.

Gestalttherapie geeft je de kans om je gevoelens, verlangens, ideeën, gedachten en handelingen beter op elkaar af te stemmen. Je kan leren waardering op te brengen voor de verschillen tussen jezelf en de ander. Om te komen bij je kracht, je doelgerichtheid en je creativiteit is het nodig om je verlangen naar autonomie én naar verbinding met de ander te doorleven. Dat ‘doorleven’ doen we in de therapie via gesprekken, oefeningen met stem en lichaam, experimenten met stoelen, schrijven, visualiseren, tekenen enz… In gestalttherapie is er geen goed of fout. De therapeut weet niet wat goed voor jou is, hij of zij helpt je dat zelf te ontdekken.

Mindfulness?

Mindfulness verwijst naar een vorm van meditatie die momenteel erg ‘hip’ is. Door mindfulness te beoefenen wordt het mogelijk de werkelijkheid te aanvaarden en bewust aandacht te geven aan jezelf en alles om je heen. Je leert te leven ‘in het moment’. Door het bewustworden en loslaten van automatismen en oordelen, is het mogelijk innerlijke kalmte en rust te bereiken.

Gestalt is een therapie van het hier-en-nu. Open gaan staan voor wat er in je leeft. Gestalttherapie leidt tot zelfondersteuning; keuzes kunnen maken in overeenstemming met je behoeften en je omgeving. Gestalttherapie helpt je met een vriendelijke en milde blik naar jezelf én naar anderen te kijken. Op deze manier raakt Mindfulness aan de principes van de gestalt en zijn beiden complementair. Beiden gaan uit van het ‘zelfhelend principe’.

Meer weten?

Als je meer wil weten over gestalttherapie raad ik je aan volgend boekje te lezen: ‘Gras onder mijn voeten’, geschreven door Bruno-Paul de Roeck. Het is een zeer dun en makkelijk leesbaar boekje. Is de stap naar therapie voor jou te groot, dan raad ik je het boekje ‘Recepten om in de puree te raken’ aan van dezelfde schrijver. Met deze doe-het-zelf therapie kan je alvast zelf aan de slag. Veel succes!

Voor wie graag meer wil weten over de grondlegger van de gestalttherapie, Fritz Perls (1893-1970): www.spiridoc.nl/perls.htm